Biografi Ulama Ahlul Hadits

Nama ebook: Biografi Ulama Ahlul Hadits
Penyusun: Ahlul Hadiits.wordpress.com

Pengantar:

Alhamdulillah.., berikut adalah ebook yang menyajikan Biografi para Ulama Ahlul Hadits, dari zaman sahabat hingga Abad 14 Hijriyah yang masyhur secara ringkas yaitu:

1. Khalifah ar-Rasyidin :
Abu Bakr Ash-Shiddiq
Umar bin Al-Khaththab
Utsman bin Affan
Ali bin Abi Thalib

2. Al-Abadillah :
Ibnu Umar
Ibnu Abbas
Ibnu Az-Zubair
Ibnu Amr
Ibnu Mas’ud
Aisyah binti Abubakar
Ummu Salamah
Zainab bint Jahsy
Anas bin Malik
Zaid bin Tsabit
Abu Hurairah
Jabir bin Abdillah
Abu Sa’id Al-Khudri
Mu’adz bin Jabal
Abu Dzarr al-Ghifari
Sa’ad bin Abi Waqqash
Abu Darda’

3. Para Tabi’in :
Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
Urwah bin Zubair wafat 99 H
Sa’id bin Jubair wafat 95 H
Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
Muhammad bin Sirin wafat 110 H
Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H
Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H
Ikrimah wafat 105 H
Asy Sya’by wafat 104 H
Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H
Alqamah wafat 62 H

4. Para Tabi’ut tabi’in :
Malik bin Anas wafat 179 H
Al-Auza’i wafat 157 H
Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
Sufyan bin Uyainah wafat 193 H
Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H

5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in:
Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H
Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H
Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H
Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H
Imam Syafi’i wafat 204 H

6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
Ahmad bin Hambal wafat 241 H
Yahya bin Ma’in wafat 233 H
Ali bin Al-Madini wafat 234 H
Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
Ibnu Qutaibah Wafat 236 H

7. Kemudian murid-muridnya seperti:
Al-Bukhari wafat 256 H
Muslim wafat 271 H
Ibnu Majah wafat 273 H
Abu Hatim wafat 277 H
Abu Zur’ah wafat 264 H
Abu Dawud wafat 275 H
At-Tirmidzi wafat 279
An Nasa’i wafat 234 H

8. Generasi berikutnya : orang-orang generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka adalah:
Ibnu Jarir ath Thabary wafat 310 H
Ibnu Khuzaimah wafat 311 H
Muhammad Ibn Sa’ad wafat 230 H
Ad-Daruquthni wafat 385 H
Ath-Thahawi wafat 321 H
Al-Ajurri wafat 360 H
Ibnu Hibban wafat 342 H
Ath Thabarany wafat 360 H
Al-Hakim An-Naisaburi wafat 405 H
Al-Lalika’i wafat 416 H
Al-Baihaqi wafat 458 H
Al-Khathib Al-Baghdadi wafat 463 H
Ibnu Qudamah Al Maqdisi wafat 620 H

9. Murid-Murid Mereka :
Ibnu Taimiyah wafat 728 H
Imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H)
Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
Ibnu Katsir wafat 774 H

10. Ulama Generasi Akhir :
Muhammad bin Abdul Wahhab wafat 1206 H
Muhammad Shiddiq Hasan Khan wafat 1307 H
Ahmad Syakir wafat 1377 H
Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh wafat 1389 H
Muhammad Amin Asy-Syinqithi wafat 1393 H
Muhammad Nashiruddin Al-Albani wafat 1420 H
Abdul Aziz bin Abdillah Baz wafat 1420 H
Hammad Al-Anshari wafat 1418 H
Hamud At-Tuwaijiri wafat 1413 H
Muhammad Al-Jami wafat 1416 H
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1423 H
Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i wafat 1423 H
Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah
Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah
Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah:

Download:

Download CHMmirrorDownload CHM

Tentang Ibnu Majjah
Penuntut Ilmu, [Insya Allah] bermanhaj Ahlussunnah

25 Responses to Biografi Ulama Ahlul Hadits

 1. abu aisyah says:

  jazakamullah khairan katsiran

 2. Ping-balik: Silsilah Hadits Shahih « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 3. Ping-balik: Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu’ « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 4. Ping-balik: Tiga Landasan Utama « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 5. Ping-balik: Biografi Beberapa Ahli Hadits « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 6. Ping-balik: 10 Faedah Seputar Akhbar Ulama « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 7. Ping-balik: Biografi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah | Doa dan Dzikir

 8. Ping-balik: Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah | Doa dan Dzikir

 9. Ping-balik: Perhatian Imam Nawawi Pada Ilmu Syari’i | Doa dan Dzikir

 10. Ping-balik: Biografi Kholifah Umar bin Abdul Aziz « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 11. zaynul says:

  ikutan sedot gan…… tank’s

 12. Ping-balik: Kisah-kisah Shohih « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 13. tanoshiku abu says:

  assalamualykum akhi …izin download …..jazakalloh

 14. Ping-balik: Bahaya Mencela Ulama « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 15. Ping-balik: Kisah Wanita-wanita Teladan « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 16. Ping-balik: Panduan Tauhid « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 17. Ping-balik: Riwayat Imam Nawawi « Doa dan Dzikir

 18. Assalamu’alaikum
  izin download akhi

 19. petarung says:

  mohon diberi mirror selain box, sy coba unduh tidak pernah berhasil. trm kasih

 20. Remas Al Istiqomah says:

  alhamdulillah, aajarokallah fiima a’thoitum..

  saya mau bertanya apakah anda punya ebook silsilatul hadits hasan, dhoif, dan maudu’ yang disertakan dengan sanadnya ??

  mohon bantuannya .. terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.