Biografi Ulama Ahlul Hadits

Nama ebook: Biografi Ulama Ahlul Hadits
Penyusun: Ahlul Hadiits.wordpress.com

Pengantar:

Alhamdulillah.., berikut adalah ebook yang menyajikan Biografi para Ulama Ahlul Hadits, dari zaman sahabat hingga Abad 14 Hijriyah yang masyhur secara ringkas yaitu:

1. Khalifah ar-Rasyidin :
Abu Bakr Ash-Shiddiq
Umar bin Al-Khaththab
Utsman bin Affan
Ali bin Abi Thalib

2. Al-Abadillah :
Ibnu Umar
Ibnu Abbas
Ibnu Az-Zubair
Ibnu Amr
Ibnu Mas’ud
Aisyah binti Abubakar
Ummu Salamah
Zainab bint Jahsy
Anas bin Malik
Zaid bin Tsabit
Abu Hurairah
Jabir bin Abdillah
Abu Sa’id Al-Khudri
Mu’adz bin Jabal
Abu Dzarr al-Ghifari
Sa’ad bin Abi Waqqash
Abu Darda’

3. Para Tabi’in :
Sa’id bin Al-Musayyab wafat 90 H
Urwah bin Zubair wafat 99 H
Sa’id bin Jubair wafat 95 H
Ali bin Al-Husain Zainal Abidin wafat 93 H
Muhammad bin Al-Hanafiyah wafat 80 H
Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas’ud wafat 94 H
Salim bin Abdullah bin Umar wafat 106 H
Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash Shiddiq
Al-Hasan Al-Bashri wafat 110 H
Muhammad bin Sirin wafat 110 H
Umar bin Abdul Aziz wafat 101 H
Nafi’ bin Hurmuz wafat 117 H
Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H
Ikrimah wafat 105 H
Asy Sya’by wafat 104 H
Ibrahim an-Nakha’iy wafat 96 H
Alqamah wafat 62 H

4. Para Tabi’ut tabi’in :
Malik bin Anas wafat 179 H
Al-Auza’i wafat 157 H
Sufyan bin Said Ats-Tsauri wafat 161 H
Sufyan bin Uyainah wafat 193 H
Al-Laits bin Sa’ad wafat 175 H
Syu’bah ibn A-Hajjaj wafat 160 H
Abu Hanifah An-Nu’man wafat 150 H

5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in:
Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H
Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H
Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H
Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H
Imam Syafi’i wafat 204 H

6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in :
Ahmad bin Hambal wafat 241 H
Yahya bin Ma’in wafat 233 H
Ali bin Al-Madini wafat 234 H
Abu Bakar bin Abi Syaibah Wafat 235 H
Ibnu Rahawaih Wafat 238 H
Ibnu Qutaibah Wafat 236 H

7. Kemudian murid-muridnya seperti:
Al-Bukhari wafat 256 H
Muslim wafat 271 H
Ibnu Majah wafat 273 H
Abu Hatim wafat 277 H
Abu Zur’ah wafat 264 H
Abu Dawud wafat 275 H
At-Tirmidzi wafat 279
An Nasa’i wafat 234 H

8. Generasi berikutnya : orang-orang generasi berikutnya yang berjalan di jalan mereka adalah:
Ibnu Jarir ath Thabary wafat 310 H
Ibnu Khuzaimah wafat 311 H
Muhammad Ibn Sa’ad wafat 230 H
Ad-Daruquthni wafat 385 H
Ath-Thahawi wafat 321 H
Al-Ajurri wafat 360 H
Ibnu Hibban wafat 342 H
Ath Thabarany wafat 360 H
Al-Hakim An-Naisaburi wafat 405 H
Al-Lalika’i wafat 416 H
Al-Baihaqi wafat 458 H
Al-Khathib Al-Baghdadi wafat 463 H
Ibnu Qudamah Al Maqdisi wafat 620 H

9. Murid-Murid Mereka :
Ibnu Taimiyah wafat 728 H
Imam Adz-Dzahabi (wafat 748 H)
Imam Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah (wafat 751 H)
Ibnu Katsir wafat 774 H

10. Ulama Generasi Akhir :
Muhammad bin Abdul Wahhab wafat 1206 H
Muhammad Shiddiq Hasan Khan wafat 1307 H
Ahmad Syakir wafat 1377 H
Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh wafat 1389 H
Muhammad Amin Asy-Syinqithi wafat 1393 H
Muhammad Nashiruddin Al-Albani wafat 1420 H
Abdul Aziz bin Abdillah Baz wafat 1420 H
Hammad Al-Anshari wafat 1418 H
Hamud At-Tuwaijiri wafat 1413 H
Muhammad Al-Jami wafat 1416 H
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1423 H
Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i wafat 1423 H
Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahullah
Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah
Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah:

Download:

Download CHMmirrorDownload CHM

Iklan

Perihal Ibnu Majjah
Penuntut Ilmu, [Insya Allah] bermanhaj Ahlussunnah

23 Responses to Biografi Ulama Ahlul Hadits

 1. abu aisyah says:

  jazakamullah khairan katsiran

 2. Ping-balik: Silsilah Hadits Shahih « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 3. Ping-balik: Silsilah Hadits Dhaif dan Maudhu’ « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 4. Ping-balik: Tiga Landasan Utama « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 5. Ping-balik: Biografi Beberapa Ahli Hadits « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 6. Ping-balik: 10 Faedah Seputar Akhbar Ulama « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 7. Ping-balik: Biografi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah | Doa dan Dzikir

 8. Ping-balik: Biografi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah | Doa dan Dzikir

 9. Ping-balik: Perhatian Imam Nawawi Pada Ilmu Syari’i | Doa dan Dzikir

 10. Ping-balik: Biografi Kholifah Umar bin Abdul Aziz « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 11. zaynul says:

  ikutan sedot gan…… tank’s

 12. Ping-balik: Kisah-kisah Shohih « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 13. tanoshiku abu says:

  assalamualykum akhi …izin download …..jazakalloh

 14. Ping-balik: Bahaya Mencela Ulama « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 15. Ping-balik: Kisah Wanita-wanita Teladan « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 16. Ping-balik: Panduan Tauhid « Download Ebook Islam: Aqidah, Qur'an, Tafsir, Hadits, Fiqh

 17. Ping-balik: Riwayat Imam Nawawi « Doa dan Dzikir

 18. Assalamu’alaikum
  izin download akhi

 19. petarung says:

  mohon diberi mirror selain box, sy coba unduh tidak pernah berhasil. trm kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s