10 Jurus Penangkal Sihir, Dengki & Ain

Nama Ebook: 10 Jurus Penangkal Sihir, Dengki & Ain
Penulis : Al Imam Al Hafizh Ibnul Qayyim رحمه الله
Format File: chm, ukuran File: 103,8 kb, Download/ unduh: disini

Deskripsi Ringkas:
Al Imam Al Hafizh Ibnul Qayyim berkata selepas menjelaskan tentang hasad, sihir,dan ‘ain:
“Kejahatan orang yang hasad terhadap yang dihasadi dapat ditolak dengan 10 cara, diantaranya:

  1. Berlindung Kepada Allah Dari Kejahatannya
  2. Bertakwa Kepada Allah
  3. Bersabar Atas Musuhnya
  4. Bertawakkal Kepada Allah
  5. Mengosongkan Hati Dengan Tidak Memikirkannya
  6. Bertaqarrub Dan Mengikhlaskan Diri Untuk Allah
  7. Memurnikan Taubat Untuk Allah
  8. Bersedekah Dan Berbuat Kebajikan Semampunya
  9. Memadamkan Kedengkian Permusuhan Dan Gangguan Orang Dengan Berbuat Baik Kepadanya
  10. Memurnikan Tauhid Untuk Allah

Download 10 Jurus Penangkal Sihir, Dengki & Ain
Download dan baca pula:
Fatwa-fatwa berkenaan dengan Sihir
Risalah Tentang Hukum Sihir dan Perdukunan
Ebook-ebook Aqidah dalam Blog Ini