Aqidah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani Al-Maliki

Nama ebook: Aqidah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani Al-Maliki رحمه الله
Penulis: Abdullah bin Abdul Mukhsin At Turki
Format File: doc, ukuran file: 111 kb, download disini

Pengantar:

Alhamdulillah, tiada bosan kita memuji Allah. Shalawat dan Salam bagi Rasulullah صلي الله عليه وسلم. Tiada bosan kami menuliskan Aqidah para Imam ikutan Ummat, telah diposting sebelumnya Aqidah Imam Syafi’i, Aqidah Imam Ahmad, Aqidah Imam Empat, Aqidah Al-Hafizh Abu Bakar Al-Humaidi, Aqidah Imam Ath Thahawi Al-Hanafi, Aqidah Ibnu Abi Hatim, Aqidah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan belum lama telah kami posting pula Aqidah Imam Bukhari. Untuk kali ini kami ketengahkan kepada kita semua Aqidah seorang Imam madzhab Maliki pada zamannya, yakni Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani Al-Maliki رحمه الله. Sungguh Aqidahnya adalah aqidah shahihah yang dianut seluruh kaum muslimin, melihat serangamnya Aqidah para imam salafus shalih tahulah kita bahwa semuanya itu berasal dari sumber yang sama yakni Al-Qur’an dan Sunnah yang dipahami sebagaimana para sahabat memahaminya.

Simak ebook ini, semoga Allah menganugrahi kita dengan Ilmu dan Istiqomah dalam beramal, amin…

Download ebook Aqidah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani
Tulisan Terkait:
Aqidah Imam Bukhari
Aqidah Imam Empat
Aqidah Imam Syafi’i
Aqidah Imam Ahmad
Syarah Aqidah al-Wasithiyah
Kompilasi Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
Tafsir Surat Al-Kausar dan Telaga Nabi صلي الله عليه وسلم

Memahami Tauhid

Nama ebook: 4 Kaedah Memahmi Tauhid, Syarah Qawa’idul Arba’
Penulis: Syaikh al-Imam Muhammad At-Tamimi رحمه الله
Pensyarah: Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan
Format File: chm, ukuran File: 92,6 kb, Download/ unduh: disini

Pengantar:

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab رحمه الله seorang imam penyeru kepada tauhid sehingga tidak heran hampir semua karyanya adalah bertopikkan pemurnian Islam dari noda-noda syirik yang mana syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar; Ini dapat dilihat dari karya fenomenal beliau yakni Kitab Tauhid, dan kitabnya yang lain seperti Ushul Ats-tsalatsah, Qawa’idul Arba’.

e-book ini adalah syarah atas buku Qawa’idul Arba’, syaikh Muhammad At-Tamimi  رحمه الله menulis buku tersebut dengan ringkas dan padat, mungkin bagi sebagian penuntut ilmu membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan topik yang dikemukakan Syaikh رحمه الله, Alhamdulillah inilah syarah (penjelasan)-nya yang dijelaskan oleh syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan.

Download ebook 4 Kaedah Memahami Tauhid, Syarah Qawa’idul Arba’

Tulisan Terkait:
Kitab Tauhid
Dasar-Dasar Memahami Tauhid (Qawa’idul Arba’)
Pembatal-pembatal Ke-Islaman
Aqidah Imam Empat
Syirik dalam Pandangan Madzhab Syafi’i
lihat pula ebook-ebook dalam kategori Aqidah

Aqidah Imam Syafi’i

Nama ebook: Aqidah Imam Syafi’i
Penulis: Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais
Format File: chm, ukuran file: 48,5 kb, download disini

Pengantar:

Alhamdulillah…,Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia,. Ummat muslim Indonesia banyak menyandarkan dirinya kepada Madzhab Syafi’i. Tentang imam Syafi’i dan perjalan hidupnya telah di posting pada blog ini. Dengan izin Allah kami ketengahkan pula pendapat imam Syafi’i tentang pokok-pokok agama yakni Aqidah. Aqidah beliau adalah aqidah salaf ahlus sunnah wal jama’ah, pandangan aqidah beliau adalah aqidah yang shahihah yang beliau rujuk dari Al-Qur’an dan Sunnah serta Aqidah Para Sahabat . Aqidah beliau sejalan dengan aqidah para imam salaf ummat ini, semoga kita meneladani beliau dalam tunduk dan patuh kepada kebenaran yang dibawa Rasulullah صلي الله عليه وسلم.

Download Aqidah Imam Syafi’i
Tulisan Terkait:
Aqidah Imam Empat
Kompilasi Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
Syarah Aqidah al-Wasithiyah
Syirik Dalam Pandangan Mazhab Syafi’i
Biografi Imam Empat
Pandangan Imam Syafi’i Tentang Dzikir Berjama’ah

Tauhid Prioritas Utama

Nama ebook: Tauhid Prioritas Utama
Penulis: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله
Format File: chm, ukuran file: 225,8 kb, download disini

Pengantar:
Sungguh kita mengakui akan kemunduran ummat Islam dalam hampir seluruh sisi kehidupan setelah dulunya menjadi adidaya diseentero bumi ini, lalu timbul pertanyaan apakah penyebabnya dan bagaimanakah solusinya??, secara ringkas kemunduran kita kerena jauh dari al-Qur’an dan Sunnah sebagaimana Salafus Shaleh memahaminya, Jika kita memperhatikan umat secara seksama, ternyata pengetahuan mereka tentang tauhid sangat rendah bahkan kebanyakan mereka belum memahami dengan baik makna dan konsekuensi kalimah syahadah La Ilaaha Illallah. Banyak diantara mereka melakukan pelanggaran dan pembatalan sayahadah tanpa ada beban, baik syirik, bid’ah maupun khurafat, barang yang paling mudah kita temukan apalagi transaksi kesyirikan dan kebid’ahan sangat marak di kalangan kaum muslimin, padahal Allah telah memperingatkan kita:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ -. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

“Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”. [Ar-Ruum : 31-32]

Sudah sewajarnya kita, terutama para da’i untuk mendahwahkan kemurnian tauhid agar ummat ini kembali berjaya, tanpa tauhid semuanya tidak berguna, bukankah dakwah para Rasul hanya menyeru kepada mentauhidkan Allah?!, ya..itulah solusinya.

Dalam ebook ini Syaikh al-Muhaddits al-Albani menjelaskan Wajib Memberikan Perhatian Kepada Tauhid Terlebih Dahulu Sebagaimana Metode Para Nabi Dan Rasul, dan hal-hal yang berkaitan dengannya…..

Download Tauhid Prioritas Utama

Tulisan Terkait:
Tiga Landasan Utama Manhaj Salaf
Pokok-pokok Manhaj Salaf, dan
ebook-ebook aqidah di blog ini

Beberapa Pelajaran Penting Untuk Segenap Ummat

Nama Ebook: Beberapa Pelajaran Penting Untuk Segenap Ummat
Penulis : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله
Format File: chm, ukuran File: 48,82 kb, Download/ unduh: disini

Ringkasan:
Syaikh bin Baz رحمه الله memberikan penjelasan ringkas terhadap sebagian hal-hal yang wajib diketahui oleh segenap ummat Islam yaitu:

 1. Surah Al-Fatihah
 2. Ma’na dan Syarat La Ilaha Illa Allah
 3. Rukun Iman
 4. Pembagian Tauhid dan Syirik
 5. Rukun Islam
 6. Syarat-syarat Shalat
 7. Rukun-rukun Shalat
 8. Kewajiban-kewajiban Shalat
 9. Bacaan Tasyahud
 10. Sunnah-sunnah Shalat
 11. Hal-hal yang Membatalkan Shalat
 12. Syarat-syarat Wudhu’
 13. Hal-hal yang Wajib dan Sunnah dalam Wudhu’
 14. Hal-hal yang Membatalkan Wudhu’
 15. Akhlak Mulia
 16. Adab-adab Islamiyah
 17. Waspada Terhadap Syirik dan Maksiat
 18. Penyelenggaraan Jenazah dan Tata Cara Shalat Jenazah

Download Beberapa Pelajaran Penting Untuk Segenap Ummat
Download dan baca pula ebook-ebook  pada kategori:
Aqidah dan Fiqh