Idul Fitri dan Halal Bihalal

Nama eBook: Idul Fitri dan Halal Bihalal
Penulis: Para Ustadz

Alhamdulillah, Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Rabb semesta, Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kepada keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik, Amma ba’du:

InsyaAlalh tidak berapa lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1433 H, Kegiatan apapun di hari raya, diluar masalah peribadatan, adalah kegiatan yang sah-sah saja, jika hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa gembira, misalnya makan-makan bersama, bertemu keluarga dan handai tolan. Sebab memang diperbolehkan kaum Muslimin mengungkapkan kegembiaraan hatinya pada saat-saat hari raya, sepanjang hal itu tidak menyimpang dari ketentuan syar’i.

Masalahnya, memang terdapat banyak hal yang kemudian menyimpang dari ketentuan syari’at, seperti ikhtilath (bercampur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram), jabat tangan antar lawan jenis, hura-hura, pamer aurat, pamer kecantikan, nyanyian-nyanyian maksiat, main petasan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin menyangkut masalah peribadatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم maupun dari para Sahabat Beliau رضي الله عنهم.

Baca pos ini lebih lanjut