Landasan-Landasan Imam Di Bawah Cahaya Al-Qur’an dan As-Sunnah

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita, Yang melengkapkan nikmat-Nya kepada kita, Yang menjadikan kita -umat Islam- umat yang terbaik, Yang membangkitkan seorang Rasul dari kalangan kita yang membacakan ayat-ayat Allah serta menyucikan kita dan mengajarkan kepada kita Al-Kitab (Al Quran) dan Hikmah (As-Sunnah)

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi yang diutus Allah sebagai rahmat bagi segenap alam, Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, demikian juga kepada seluruh keluarga dan shahabatnya. Amma badu:

Dan dalam karya tulisan (eBook) ini, seorang muslim akan menemukan dasar-dasar akidah islamiah, asas-asasnya yang terpenting dan fondasi-fondasi serta rambu-rambunya yang paling nyata yang mesti diketahuinya Semuanya akan diperkuat dengan dalil-dalil dan bukti-bukti Sebuah buku yang merangkum “LANDASAN-LANDASAN IMAN DI BAWAH CAHAYA AL KITAB DAN AS SUNNAH”, yang merupakan dasar yang agung, warisan peninggalan para rasul. Semuanya adalah dasar yang sangat nyata, di mana setiap orang berakal, baik besar maupun kecil dapat memahaminya dalam waktu dan masa yang sesingkat-singkatnya, dan segala taufiq berada di Tangan Allah semata.

Penyusunan buku ini adalah: Dr. Shaleh bin Sa’ad as Suhaimy, Prof. Dr. Abdur Razzaq bin Abdul Muhsin al-‘Abbad dan Dr. Ibrahim bin ’Amir ar Ruhaily. Sedangkan tim muraja’ah-nya: Prof. Dr. Ali bin Nasher Faqihy dan Prof. Dr. Ahmad bin ‘Athiyah al Ghamidy.

Penerjemah buku ini ke dalam bahasa Indonesia adalah Dr. Dasman Yahya Ma’aly, dan yang merevisi (muraja’ah) dan mentashih terjemahan ini Dr. Aspri Rahmat Azai dan Dr. Muhammad Arifin bin Badri, -semoga Allah menjaga mereka semua-.

Dan akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, mudah-mudahan buku ini bermanfa’at bagi semua kaum muslimin, amin..

Download:
 Download PDF mirror Download PDF

Adapun isi buku ini adalah sebagai berikut:

Baca pos ini lebih lanjut

Aqidah Imam Ibnu Abi Zaid al-Qairawani al-Maliki

Nama eBook: Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani
Penyusun: Imam Ibn Abi Zaid al-Qairawani al-Maliki رحمه الله

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

Aqidah ahlus sunnah adalah aqidah yang sama sejak Rasulullah hingga akhir zaman, dari berbagai tempat didunia ini, untuk kali ini kita ketengahkan sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Ibn Abi Zaid al-Qairawani al-Maliki beliau adalah Abu Muhammad ‘Abdullah bin Abi Zaid ‘Abdurrahman An-Naghrawi Al-Qairawani, seorang tokoh ulama mazhab Maliki di daerah Maghrib.

Beliau dilahirkan pada tahun 310 H. Seorang Imam yang sangat luas pengetahuannya dalam pelbagai lapangan ilmu-ilmu syar’i, seorang yang sangat ittiba’ kepada manhaj As-Salaf Ash-Shalih.

Berkata Al-Qadhi ‘Iyadh tentang beliau: “Beliau telah menggapai kepimpinan dalam perkara dunia dan agama, dan beliau juga digelar sebagai Imam Malik kecil (Malik Ash-Shaghir).”

Diantara yang dikatakan oleh beliau:

Baca pos ini lebih lanjut

Beriman Kepada Qadar Baik dan Buruk

Nama eBook: Iman Kepada Qadar Baik dan Buruk
Penyusun: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

KKita juga mengimani qadar (takdir), yang baik maupun yang buruk; yaitu ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk seluruh makhluk sesuai dengan ilmu-Nya dan menurut hikmah kebijaksanaan-Nya.

Iman kepada Qadar ada empat tingkatan:

 1. ‘Ilmu

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala Maha Tahu atas segala sesuatu, mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dengan ilmu-Nya yang azali dan abadi. Allah sama sekali tidak menjadi tahu setelah sebelumnya tidak tahu dan sama sekali tidak lupa dengan apa yang diketahui-Nya.

 1. Kitabah

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mencatat di Lauh Mahfuzh apa yang terjadi sampai hari kiamat. Firman Allah:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Itu (semua) tertulis dalam sebuah kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hajj/22: 70)

 1. Masyi’ah

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menghendaki segala apa yang ada di langit dan di bumi, tiada sesuatupun yang terjadi tanpa dengan kehendak-Nya. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi.

 1. Khalq

Ialah mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah pencipta segala sesuatu. Firman-Nya:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ…

“Allah Menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Hanya kepunyaan-Nyalah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi…” (QS. Az-Zumar/39: 62-63)

Simaklah kelanjutan eBook ini dan sungguh semua amal kita tiada berguna bila tidak mengimani rukun iman yang satu ini…

Download:
Download CHM atau Download ZIP atau Download PDF atau Download Word

Bekal-Bekal Keimanan Bagi Pengusaha Muslim

Nama eBook: Bekal-Bekal Keimanan Bagi Pengusaha Muslim
Penulis: Ustadz Muhammad Wasitho Abu Fawas, MA حفظه الله

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

Penulis berkata diawal risalah:

Iman dan amal adalah dua perkara prinsip yang saling terikat antara satu dan lainnya sebagaimana ruh dan jasad. Di dalam Al-Qur’an didapatkan lafazh iman yang dikaitkan dengan amal shalih lebih dari 200 kali penyebutan.

Hasan Al-Bashri rahimahullah mendefinisikan iman dengan “Apa yang telah menetap dalam hati manusia, kemudian dibenarkan dengan perbuatan.”

Al-Auza’i rahimahullah berkata: “Dahulu para ulama salaf (maksudnya para sahabat, pent) tidak membedakan (memisahkan) antara iman dan amal.” (Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqolani I/5)

Dengan demikian, iman merupakan faktor penting yang akan menggerakkan semua bentuk aktivitas manusia. Dari sini nampak adanya urgensi untuk menggabungkan antara iman dan amal shalih bagi para pengusaha muslim. Berikut ini kami akan sebutkan beberapa prinsip keimanan yang semestinya diketahui dan diamalkan oleh setiap pengusaha muslim.

Kemudian penulis menyebutkan hal yang dimaksud dan menjelaskannya diantaranya adalah:

 1. Menghadirkan Niat yang Baik Dalam Bekerja
 2. Meyakini Bahwa Harta Milik Allah, Manusia Hanya Diberi Amanah
 3. Mengimani Takdir Allah Disertai Sikap Selalu Bersyukur
 4. Selalu Berusaha dan Bekerja untuk Mendapatkan Rezeki Disertai Tawakkal Kepada Allah
 5. Meyakini Bahwa Allah Telah Menentukan Kelebihan Atas Orang Lain
 6. Selalu Menjaga Aturan-aturan Syari’at dalam Ibadah.

Download:

Download CHM atau Download ZIP atau Download PDF atau Download Word

Iman Kepada Rasul-Rasul

Nama eBook: Iman Kepada Rasul-Rasul
Penyusun: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“dan Tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku .” (QS. Adz-Dzariyaat /51: 56).

Untuk mengetahui cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah menurunkan Kitab dan mengutus para Rasul untuk menjelaskan hal tersebut dengan sejelas-jelasnya; tanpa hidayah dari Allah dan kemudian penjelasan para Rasul tentulah kita akan tersesat, sebab begitu pentingnya para rasul maka ia menjadi salah satu pondasi aqidah kita, sebagimana sabda nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“Hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan hendaknya engkau beriman kepada qadar (taqdir Allah), yang baik maupun yang buruk.” (HR. Muslim).

Dan berbahagialah kita bahwa syariat yang dibawa nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam mencakup keutamaan syari’at-syari’at yang dibawa para rasul terdahulu.

 Simaklah eBook ini yang akan membahas berbagai hal tentang keyakinan yang mesti kita tanamkan kehati kita yang berkaitan dengan para rasul…

Download:
Download CHM atau Download ZIP atau Download PDF atau Download Word

Iman Kepada Allah

Nama eBook: Iman Kepada Allah
Penyusun: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“(Iman itu adalah) engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan hendaknya engkau beriman kepada qadar (taqdir Allah), yang baik maupun yang buruk.” (HR. Muslim).

Beriman kepada Allah adalah pondasi Aqidah kita, kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta’ala, artinya bahwa Allah adalah Rabb: Pencipta, Penguasa dan Pengatur segala yang ada di alam semesta ini, keyakinan ini adalah keyakinan yang dianut semua manusia termasuk orang musyrik kecuali orang-orang atheis, untuk menjadikan kita sebagi muslim mestilah kita mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta’ala, artinya Allah adalah Ilaah (Sembahan) Yang Haq, sedang segala sembahan selain-Nya adalah batil, kemudian kita mengimani Asma’ dan Sifat-Nya, artinya bahwa Allah memiliki Nama-nama yang Maha indah serta Sifat-sifat yang Maha Sempurna dan Maha Luhur.

Dan kita mengimani keesaan Allah dalam hal itu semua, artinya bahwa Allah tiada sesuatupun yang menjadi sekutu bagi-Nya dalam rububiyah, uluhiyah, maupun dalam Asma’ dan Sifat-Nya.

Itulah sekelumit kandungan yang dipetik dari eBook ini akan disebutkan berbagai hal yang berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah, semoga dengan membaca eBook ini akan menambah kekokohan iman kita dan menanamkan dalam pribadi kita kecintaan dan pengagungan kepada Allah, yang menuntut kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjahui segala larangan-Nya. Dengan demikian akan diperoleh kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan di dunia dan di akherat, baik untuk individu maupun untuk masyarakat, amin…

Download:
Download CHM atau Download ZIP atau Download PDF atau Download Word

Malaikat Israfil Sang Peniup Sangkakala

Nama eBook: Apakah Malaikat Israfil Meniup Sangkakala Pada Hari Kiamat?
Penulis: Muhammad Saifudin Hakim حفظه الله

Alhamdulilah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, amma ba’du:

Penyusun diawal risalah berkata:

Sebagaimana yang kita ketahui, permasalahan aqidah atau keimanan terhadap perkara yang ghaib hanyalah didasarkan pada dalil-dalil yang shahih, baik dalil dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Termasuk dalam hal ini adalah keimanan terhadap malaikat, yang juga meliputi pembahasan tentang nama dan tugas para malaikat. Di antara nama malaikat yang kita kenal adalah malaikat Israfil, yang masyhur di kalangan kaum muslimin sebagai malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala (terompet) pada hari kiamat. Dalam tulisan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini…

Kemudian penyusun menyebutkan hal-hal berikut:

 1. Tidak Terdapat Dalil yang Shahih bahwa Malaikat Israfil Bertugas Meniup Sangkakala di Hari Kiamat.
 2. Tugas Malaikat Israfil Dalam Hadits Shahih.
 3. Nama Malaikat yang Bertugas Meniup Sangkakala dalam Hadits yang Shahih.
 4. Dalil Ijma’ tentang Tugas Malaikat Israfil untuk Meniup Sangkakala.
 5. Kesimpulan.

Selamat menyimak dan semoga keimanan kita semakin kokoh dan bertambah kuat, amin …

Download:
Download CHM atau Download ZIP dan Download PDF atau Download Word

Iman Kepada Hari Akhirat

Nama eBook: Iman Kepada Hari Akhirat
Penyusun: Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“Hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan hendaknya engkau beriman kepada qadar (taqdir Allah), yang baik maupun yang buruk.” (HR. Muslim).

Demikianlah penjelasan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang iman yang kita kenal dengan rukun iman, telah kita posting beberapa eBook berkaitan dengan rukun iman ini, dan adapun dalam kesempatan yang mulia ini akan kita ketengahkan rukun iman ke-5 yakni beriman kepada Hari Akhirat, pada eBook ini akan disebutkan secara ringkas beberapa hal yang terjadi pada hari akhirat nanti, diantaranya:

 • Ditiupnya sangkakala dan hari berbangkit
 • Adanya catatan-catatan amal
 • Dipasangnya timbanganuntuk menghisab amal manusia
 • Adanya Syafa’at
 • Telaga Rasulullah
 • Adanya jembatan diatas jahannam
 • Surga dan Neraka

Download:
Download CHM atau Download ZIP atau Download PDF atau Download Word

Beriman Kepada Taqdir

Nama eBook: Beriman Kepada Taqdir
Penyusun: Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

“Hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan hendaknya engkau beriman kepada qadar (taqdir Allah), yang baik maupun yang buruk.” (HR. Muslim).

Demikianlah penjelasan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang iman yang kita kenal dengan rukun iman, adapun dalam kesempatan ini akan kita ketengahkan rukun iman ke-6 yakni beriman kepada taqdir, barang siapa tidak beriman kepada rukun ini maka ia kafir, sebagimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لَدَخَلْتَ النَّارَ

Baca pos ini lebih lanjut

Iman Kepada Kitab-Kitab Allah

Nama eBook: Iman Kepada Kitab-Kitab Allah
Penyusun: Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Lathif

Pengantar:

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أَمَّا بَعْدُ:

Telah kami posting sebelumnya tentang ‘Iman Kepada Malaikat’, dan pada kesempatan yang mulia ini kami psoting pula salah satu dari rukun iman yakni ‘Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah’ 

Penulis menyajikan materi ini dengan mudah dan sederhana dengan membuat point-point sebagai berikut:

 • Makna Beriman Kepada Kitab-Kitab
 • Keistimewaan Al-Qur’anul Karim
 • Kewajiban Kita Terhadap Al-Qur’an
 • Penyimpangan Kitab-Kitab Terdahulu
 • Pengaruh Beriman Kepada Kitab-Kitab

Selamat menyimak dan semoga bermanfaat…

Download:
Download CHM atau Download ZIP atau Download PDF atau Download Word