Kajian Kitab Nukhbatul Fikar

Alhamdulillah, kita memuji Allah ta’ala dan bersyukur kepadanya, selanjutnya sholawat dan salam bagi nabi kita, kepada keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti sunnah mereka hingga akhir zaman. Amma ba’du:

Maka telah kita posting sebelumnya matan dan terjemahan Nukhbatul Fikar, tentu dengan membacanya semata belumlah kita dapat memahami-nya dengan baik. Untuk menambah kepahaman kita dikesempatan yang mulia ini kami ketengahkan kajian (dalam bentuk audio) yang mengkaji kitab ini dari tiga orang ustadz yang mulia, berikut list dan link downloadnya:

A. Oleh Ustadz Badrusalam, Lc

 1. Syarat Hadits Mutawatir, Hadits Ahad, dan Hadits Shahih
 2. Penjelasan tentang Ziyadatuts Tsiqah
 3. Penjelasan tentang Sanad Mutaba’ah
 4. Penjelasan tentang Hadits Maqbul
 5. Penjelasan tentang Hadits Mursal dan Hadits Munqathi
 6. Sebab Seorang Rawi Hadits Dicela
 7. Hadits Matruk dan Hadits Munkar

Sumber Radio Rodja

B. Oleh Ustadz Abdullah Taslim, Lc, MA

 1. Keutamaan Ahli Hadits
 2. Nukhbatul Fikr 01
 3. Nukhbatul Fikr 02
 4. Nukhbatul Fikr 03
 5. Nukhbatul Fikr 04

Sumber Kajian.Net

C. Oleh Ustadz Dzulqarnain Muhammad Sanusi:

 1. 01. Wasiat-Wasiat bagi Siapa Saja yang Mempelajari Ilmu Hadits; Judul Buku; Biografi Penulis
 2. 02. Perhatian Ulama terhadap Kitab Nukhbah Al-Fikar; Khutbah Al-Hajah; Karya Ulama dalam Ilmu Musthalah; Sebab & Metodologi Penulisan Buku; Definisi Khobar
 3. 03. Definisi & Pembagian Khobar; Thuruqul & Sanad Hadits; Hadits Mutawatir; Hadits Masyhur; Hadits ‘Aziz
 4. 04. Hadits Gharib; Hadits Ahad
 5. 05. Tingkat Keshahihan Hadits; Hadits Shahih; Seputar Al-Bukhary & Muslim
 6. 06. Ziyadah Tsiqah; Mahfudz; Syadz; dan lain-lain
 7. 07. Pembagian Lain Mardud; Keterputusan Sanad; Mu’allaq; Mursal; Mu’dhal; Munqathi’
 8. 08. Pembagian Lain Saqath Sanad; Mudallas; Mursalul Khafiy; Tha’n
 9. 09. Definisi & Hukum Kadzib; Tuhmah; Fuhsyul Gholath; Al-Ghaflah; Al-Fisq; Al-Wahm; Mukhalafah
 10. 10. Mu’allal; Mudraj
 11. 11.Maqlub; Al-Mazid Fi Muttashil Asanid; Mudhtharib; Mushahhaf & Muharraf; Def Meringkas Had
 12. 11.2. Pertanyaan
 13. 12. Jahalah; Al-Wuhdan; Mubham; Pembagian & Hukum Jahalah & Bid’ah; Su’ul Hifz; Ikhtilath; dan lain-lain
 14. 13. Al-‘Uluw & An-Nuzul; Al-Aqran; Mudabbaj; Al-Akabir dari Ash-Shaghir; Ash-Shaghir dari Al-Akabir
 15. 14. Bentuk Periwayatan Hadits; ‘An-‘anah; Ijazah; Munawalah; Wijadah; Wasiat Riwayat; Al-‘Ilam
 16. 15. Al-Muttafiq & Al-Muftariq; Al-Muttalif & Al-Mukhtalif; Al-Mutasyabih; Rangkaian & Pembahasan Thaba
 17. 16. Tingkatan & Kaidah Al-Jarh & At-Ta’dil; Kunyah & Nisbah Rawi; Maula; Ikhwah & Akhawat; dan lain-lain
 18. 16.2. Pertanyaan
 19. 17. Definisi & Manfaat Takhrijul Hadts; Makna & Buku-Buku Al-Mashadir Al-Ashl; dan lain-lain
 20. 18. Buku-Buku Al-Mashadir Al-Ashli; Praktik Takhrijul Hadits pada Hadits Sunan At-Tirmidzy & Abu Dawud
 21. 19. Pengenalan Al-Masanid; Al-Ma’ajim; Takhrij dengan Menggunakan Matan
 22. 20. Mentakhrij dengan  Menggunakan Tema Atau Makna Hadits; Buku-Buku yang Memuat Takhrijul Hadits
 23. 20.2. Pertanyaan

Download ZIP Folder atau via Archive.org

Sumber Dzulqarnain.Net

eBook PDF IbnuMajjah Part XXVI

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita memposting link download eBook-eBook Islam dalam format PDF bagian ke duapuluh enam (26) yang mana sebelumnya telah diposting pada Blog kita ini, semoga bermanfaat…

No Nama eBook
Download
1 Manzhumah Baiquniyah: Matan dan Terjemah Klik untuk Download
2 Syarah Ringkas Manzhumah Al-Baiquniyyah Klik untuk Download
3 Syarh Ringkas Al-Mandzumah Al-Baiquniyyah oleh Ustadz Abu Khaleed Klik untuk Download
4 Muqoddimah Al-Jazariyah Dengan Tahqiq Dr Aiman Rusydi Suwaid (Bahasa Arab) Klik untuk Download
5 Matan Manzhumah Jazariyah Klik untuk Download
6 Manzhumah Jazariyah_Terjemah Jawa_Arab Melayu Klik untuk Download
7 Terjemah Tafsiriyah Muqaddimah Jazariyah Klik untuk Download
8 Terjemah Matan Muqaddimah Al-Jazariyah Klik untuk Download
9 Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Klik untuk Download
10 Matan Tuhfatul Athfal Klik untuk Download
11 Ringkasan Manasik Haji dan Umroh oleh Syaikh bin Baz Klik untuk Download
12 Syarat Sempurnanya Ilmu dan Amal Klik untuk Download
13 Biografi Imam Ibnu Katsir Asy Syafi’i Klik untuk Download
14 40 Hadits Keutamaan Al-Quran Klik untuk Download
15 Sahabat Sahabat Ahli Shuffah Klik untuk Download
16 Saling Cinta Karena Allah dan Tanda Cinta Allah Klik untuk Download
17 Kepemimpinan dan Rakyat Klik untuk Download
18 Aturan Al-Quran Dalam Masalah Harta Klik untuk Download
19 Kaedah Tentang Merusak Milik Orang Lain Klik untuk Download
20 Bacaan Al-Quran Riwayat Hafsh Dari Ashim Klik untuk Download

 

Tafsir Juz Amma

الحمد الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah dengan rasa syukur pada kesempatan ini kami menshare eBook tafsir juz 30 yang dikenal sebagai juz ‘Amma oleh Al-Imam Al-Hafidz Imaduddin Abul Fida Ismail ibnul Khatib Abu Hafs Umar ibnu Katsir.

Karena kelebihan kitab tafsir yang dikarang oleh seorang mufassir dan muhaddits ini, maka ia menjadi kitab tafsir yang banyak dirujuk oleh kaum muslimin, tafsir ini lebih selamat dari segi aqidah, lebih selamat dari hadits-hadits dhaif dan kisah israiliyat, beliau menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an dan atau hadits dan atsar-atsar para sahabat dan para tabi’in dan ulama setelahnya.

Kitab ini mulai surat An-Naba’ sampai surat An-Naas, di-compile dalam eBook format CHM oleh Abu Ahmad Sidokare, dengan ukuran kurang dari 2 Mb, selamat membaca dan semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Tabaraka wa Ta’ala ilmu yang bermanfaat, amin…

Download:
Download CHMmirrorDownload CHMmirrorDownload CHMatau Download ZIP

Dha’if Sunan Abu Daud

اَلْـحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَـمــــــيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رُسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَـــعـــــيْـــنْ، أَمَّ بَعْدُ:

Sekitar lima tahun yang lalu telah kita posting Shahih Sunan Abu Daud, pada kesempatan ini kita share pula Dha’if Sunan Abu Daud hasil penelitian Syaikh Muhammad Nashir al-Albani -semoga Allah merahmatinya.

Mengenal hadits dha’if dan palsu sangatlah penting bagi seorang muslim, apalagi para khatib, apatahlagi pemberi fatwa; dengan mengetahuinya -paling tidak- pertama: kita tidak akan membawakannya sehingga kita terhindar dari ancaman neraka bagi siapa saja yang berdusta atas nabi, kedua: kita tidak mengamalkan dan berhukum dengan hadits dha’if apalagi yang palsu.

Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberi kita kekuatan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk mengharap wajah-Nya semata, amin….

Download:
Download CHM mirrorDownload CHM atau Download ZIP

Shahih dan Dha’if Sunan An-Nasa’i

الحمد الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah, setelah beberapa tahun yang lalu kami share Sunan an-Nasa’i, maka pada kesempatan ini kami share pula Shahih dan Dha’if Sunan an-Nasa’i.

Kitab ditulis oleh Imam an-Nasai yang nama lengkap beliau adalah Abu Abdur Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi. Sedangkan penilaian Shahih dan Dha’if-nya adalah buah karya Syaikh Muhammad Nashir al-Albani -semoga Allah meridhai mereka berdua-.

Semoga dengan semakin banyaknya sumber rujukan ilmu kita -terutama hadits nabi ini-, menjadikan kita orang yang ber-taqwa kepada Allah, amin…

Download:
A. Shahih Sunan an-Nasa’i
Download CHMmirrorDownload CHMatau Download ZIP
B. Dha’if Sunan an-Nasa’i
Download CHMmirrorDownload CHMatau Download ZIP
Baca Kitab hadits lainnya dikategori Kitab Hadits

Muqoddimah al-Jazariyah

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Salah satu matan ilmu yang terkenal adalah Muqoddimah al-Jazariyah dalam ilmu Tajwid yang dituliskan oleh penulis dalam bait-bait syair yang indah;

A. Penulis
Beliau adalah seorang ahli hadits, ahli qira’at dan tajwid sehingga disebut syaikhu al-Qurra’ wal Muhadditsin, yakni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Aliy bin Yusuf bin al-Jazariy kemudian ad-Dimasqiy asy-Syafi’i (833-851 H), beliau digelari Syamsuddin.

B. Download eBook (untuk download klik gambar jenis filenya)

 1. Matan al-Jazariyah dalam bahasa Arab Download PDF,
 2. Matan al-Jazariyah dalam bahasa Arab Download Word, dalam catatan kaki diterangkan perbedaan lafazh yang sampai kepada kita,
 3. Terjemah Matan al-Jazariyah dalam bahasa Jawa menggunakan huruf Arab Melayu (Arab Pegon) Download PDF,
 4. Tahqiq Muqaddimah al-Jazariyah oleh Dr. Aiman Rusydi Suwaid -semoga Allah menjaganya- didalamnya disebutkan riwayat penulis, sanad Nazham sampai kepada pentahqiq dan hal lainnya dalam bahasa Arab Download PDF,
 5. Terjemah Matan al-Jazaiyah dalam bahasa Indonesia Download PDF atau Download Word
 6. Terjemah Tafsiriyah Matan al-Jazariyah oleh Abu Erza al-Fadhli terbitan Lembaga Tarbiyah Islamiyyah dan Tajwid Online, versi ini bahasannya lebih luas Download PDF

C. Tonton, dengarkan dan baca terjemah serta download video Muqaddimah al-Jazariyyah pada link ini

D. Versi baca online sebagai berikut: Baca pos ini lebih lanjut

Bulughul Maram versi 4.1.7

Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabb semesta alam, kemudian shalawat dan salam bagi nabi kita yang mulia Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang mana ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau merupakan sumber syariat Islam yang dengannya selamatlah kita pada kehidupan dunia dan akhirat, amma ba’du:

Beberapa tahun yang lalu telah kita share ebook Bulughul Marom versi 2 dan 3 yang di-compile oleh Dani Hidayat, kemudian beliau melakukan perbaikan ebook tersebut sampai ke versi 4.1.7 dan inilah yang kita share dikesempatan ini.

Kitab Bulughul Marom karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani adalah kitab yang mengandung banyak manfaat, sebagai buktinya dari zaman dahulu sampai sekarang kitab ini tidak lepas dari perhatian ulama dan para penuntut ilmu, dengan mempelajari dan mengambil manfaat darinya.

Kitab ini terdiri dari 16 kitab mulai dari Kitab Taharah sampai Kitab al-Jami’, tiap kitab terdiri dari beberapa bab dengan jumlah hadits yang bervariasi tiap bab-nya, secara keseluruhan hadits dalam kitab ini 1.596.

Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Hajar dan orang-orang yang berjasa dalam kitab beliau ini sampai ketangan kita dan anak cucu kita nantinya…

Download:

Download CHMmirror Download CHM mirror-1Download CHM

Baca Kitab hadits lainnya dikategori Kitab Hadits

Shahih Bukhari PDF

الحمد الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah سبحانه و تعالى, pada kesempatan yang mulia ini kami berkesempatan men-share Shahih Bukhari dengan format PDF:

 1. Nama file : SHAHIH BUKHARI
 2. Format File : PDF
 3. Halaman : 3314
 4. Jumlah Hadits: 7008
 5. Ukuran : ± 28 MB
 6. Pembuat Dokumen: (d) da’wahrights 2010|http://abinyazahid.multiply.com dengan sumber kontens dari http://telkom-hadits9imam.com, kedua web-nya tidak aktif lagi
 7. Link DowloadDownload PDF mirror Download PDF

Sekitar empat tahun yang lalu telah kita share pula Shahih Bukhari dalam format CHM:

 1. Nama file : SHOHIH BUKHORI
 2. Format File : CHM dan ZIP
 3. Jumlah Hadits: 7008
 4. Plus 6 (enam) artikel tentang Imam Bukhari dan Kitab Shahih-nya
 5. Ukuran : ± 25 MB
 6. Link Dowload CHM: Download CHMmirror-1Download CHMmirror-2Download CHMmirror-3Download CHMmirror-4Download CHM
 7. Link Dowload ZIP: Download ZIPmirror-1Download ZIPmirror-2Download ZIP

Murottal Qur’an: Adil Rayyan

Al Quran Deskripsi
Judul:
Murottal Al-Qur’an: Adil Rayyan
Riwayat: Hafsh ‘an Ashim : حفص عن عاصم
Qori :
ادل ريان
Sumber: mp3quran.net
Download Komplit Murottal via Torrent
Silahkan lihat: Petunjuk Download Torrent

No dan Nama Surat

Download

No dan Nama Surat

Download

001 – Al-Fâtihah

Download

058 – Al-Mujâdilah

Download

002 – Al-Baqarah

Download

059 – Al-Hashr

Download

003 – Âli `Imrân

Download

060 – Al-Mumtahanah

Download

004 – An-Nisâ

Download

061 – As-Saff

Download

005 – Al-Mâidah

Download

062 – Al-Jumuah

Download

006 – Al-Anâm

Download

063 – Al-Munâfiqûn

Download

007 – Al-Arâf

Download

064 – At-Taghâbun

Download

008 – Al-Anfâl

Download

065 – At-Talâq

Download

009 – At-Tawbah

Download

066 – At-Tahrîm

Download

010 – Yûnus

Download

067 – Al-Mulk

Download

011 – Hûd

Download

068 – Al-Qalam

Download

012 – Yûsuf

Download

069 – Al-Hâqqah

Download

013 – Ar-Rad

Download

070 – Al-Maârij

Download

014 – Ibrâhîm

Download

071 – Nûh

Download

015 – Al-Hijr

Download

072 – Al-Jinn

Download

016 – An-Nahl

Download

073 – Al-Muzzammil

Download

017 – Al-Isrâ

Download

074 – Al-Muddaththir

Download

018 – Al-Kahf

Download

075 – Al-Qiyâmah

Download

019 – Maryam

Download

076 – Al-Insân

Download

020 – Tâ-Hâ

Download

077 – Al-Mursalât

Download

021 – Al-Anbiyâ

Download

078 – An-Naba

Download

022 – Al-Hajj

Download

079 – An-Nâzi`ât

Download

023 – Al-Muminûn

Download

080 – Abasa

Download

024 – An-Nûr

Download

081 – At-Takwîr

Download

025 – Al-Furqân

Download

082 – Al-Infitâr

Download

026 – Ash-Shuarâ

Download

083 – Al-Mutaffifîn

Download

027 – An-Naml

Download

084 – Al-Inshiqâq

Download

028 – Al-Qasas

Download

085 – Al-Burûj

Download

029 – Al-Ankabût

Download

086 – At-Târiq

Download

030 – Ar-Rûm

Download

087 – Al-Alâ

Download

031 – Luqmân

Download

088 – Al-Ghâshiyah

Download

032 – As-Sajdah

Download

089 – Al-Fajr

Download

033 – Al-Ahzâb

Download

090 – Al-Balad

Download

034 – Sabâ

Download

091 – Ash-Shams

Download

035 – Fâtir

Download

092 – Al-Layl

Download

036 – Yâ-Sîn

Download

093 – Ad-Duhâ

Download

037 – As-Sâfât

Download

094 – Ash-Sharh

Download

038 – Sâd

Download

095 – At-Tîn

Download

039 – Az-Zumar

Download

096 – Al-Alaq

Download

040 – Ghâfir

Download

097 – Al-Qadr

Download

041 – Fussilat

Download

098 – Al-Bayyinah

Download

042 – Ash-Shûrâ

Download

099 – Az-Zalzalah

Download

043 – Az-Zukhruf

Download

100 – Al-`Âdiyât

Download

044 – Ad-Dukhân

Download

101 – Al-Qâriah

Download

045 – Al-Jâthiyah

Download

102 – At-Takâthur

Download

046 – Al-Ahqâf

Download

103 – Al-Asr

Download

047 – Muhammad

Download

104 – Al-Humazah

Download

048 – Al-Fath

Download

105 – Al-Fîl

Download

049 – Al-Hujurât

Download

106 – Quraysh

Download

050 – Qâf

Download

107 – Al-Mâûn

Download

051 – Ad-Dhâriyât

Download

108 – Al-Kawthar

Download

052 – At-Tûr

Download

109 – Al-Kâfirûn

Download

053 – An-Najm

Download

110 – An-Nasr

Download

054 – Al-Qamar

Download

111 – Al-Masad

Download

055 – Ar-Rahmân

Download

112 – Al-Ikhlâs

Download

056 – Al-Wâqiah

Download

113 – Al-Falaq

Download

057 – Al-Hadîd

Download

114 – An-Nâs

Download

Lihat Bacaan Qur’an lainnya di kategori Murottal

Tafsir Surat An-Naazi’aat

Nama eBook: Tafsir Surat An-Naazi’aat (Malaikat-Malaikat yang Mencabut)
Penulis: Imam Ibnu Katsir asy-Syafi’i رحمه الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى. اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى. فَكَذَّبَ وَعَصَى. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.

Demi (Malaikat-Malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras, dan (Malaikat-Malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut, dan (Malaikat-Malaikat) yang turun dari langit dengan cepat, dan (Malaikat-Malaikat) yang mendahului dengan kencang, dan (Malaikat-Malaikat) yang mengatur urusan (dunia). (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusiapada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. (Orang-orang kafir) berkata: “Apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?” Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat? Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatupengembalian yang merugikan.” Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta merta mereka hidup kembali dipermukaan bumi. Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa, Tatkala Rabb-nya memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah Thuwa; Pergilah kamu kepada Fir’aun, susungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah (kepada Fir’aun): “Apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan).” Dan kamu akan kupimpin kejalan Rabb-mu agar kamu takut kepada-Nya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir’aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa), maka ia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. (Seraya) berkata: “Akulah Rabb-mu yang paling tinggi.” Maka Allah mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di dunia. Sesungguhnyapada yang demikian itu terdapatpelajaran bagi orangyang takut (kepada Rabb-nya). Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. la memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari Kiamat) telah datang. Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan Neraka dengan jelas kepadasetiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya Nerakalah tempat tinggalnya). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. maka sesungguhnya Surgalah tempat tinggal(nya). (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentanghari berbangkit, kapankahterjadinya?’ Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)? Kepada Rabb-mulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya). Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore ataupagi. (QS. An-Naazi’aat/79: 1-46)

Selamat menyimak tafsir surat An-Naazi’aat, semoga kita dapat mentadabburinya serta menambah ketaqwaan kita, amin…

Download:
Download CHMatau Download ZIPatau Download PDF atau Download Word