Jalan Terang Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Nama Ebook: Studi Komprehensif Manhaj Ahlus Sunnah
Penulis : Al-Ustadz Abu ‘Athiyah Nurul Mukhlishin, Lc., M.Ag
Format File: chm, ukuran File: 84,4 kb, Download/ unduh: disini

Pengantar:
Allah berfirman:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang”. (QS Al-Maidah:48)

Jalan terang tersebut bagi Ummat Muhammad صلي الله عليه وسلم adalah jalan yang dilalui (sunnah) Rasulullah صلي الله عليه وسلم,  Sahabatnya dan semua yang mengikuti mereka hingga akhir zaman, inilah yang dikatakan Ahlus Sunnah yaitu orang yang mengamalkan sunah Rasulullah صلي الله عليه وسلم dan berkumpul di dalamnya dengan beribadah kepada Allah baik dalam masalah aqidah (keyakinan), perkataan, perbuatan, dan panutannya adalah Shalafusshalih dari sahabat, tabiin dan pengikut tabiin.

Untuk menjadi bagian dari Ahlus Sunnah kita wajib meniti manhaj (jalan terang) yang telah dilalui oleh Rasulullah  صلي الله عليه وسلم dan para sahabatnya رضي الله عنهم, bukankah kita selalu berdo’a disetiap shalat ‘Tunjukilah kami-ya Allah- jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni’mat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat” (QS: Al-Fatihah:6-7), inilah bahasan tentang jalan (manhaj) tersebut dan semoga bermanfaat bagi kita semua, amin..

Download ebook Studi Komprehensif Manhaj Salaf
Tulisan Terkait:
Pokok-pokok Manhaj Salaf
Tiga Landasan Utama Manhaj Salaf
Kewajiban Berpegang Teguh Kepada Sunnah
Adab Dai
Baca e-book pada kategori manhaj dan aqidah