Hukum dan Adab Berpakaian

Nama eBook: Adab Berpakaian
Penulis: Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry

Alhamdulilah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Sungguh agama kita ini adalah agama yang sempurna, memperhatikan dan mengatur seluruh aspek kehidupan ummatnya, baik dari segi aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak; menunjukkan berbagai adab dan hukum mulai dari tidur, makan, minum, buang hajat, hubungan dengan pasangan dan tentunya tidak ketinggalan dalam masalah berpakaian.

Berikut uraian hukum dan adab-adab berpakaian yang akan diuraian dalam eBook, semoga kita dapat mengamalkannya:

 • Fungsi Pakain
 • Pakaian yang disyariatkan Allah untuk anak Adam
 • Pakain yang Afdhal
 • Posisi Kain Bawah (sarung atau celana)
 • Ancaman Untuk Orang yang Menjulurkan Kainnya (Isbal)
 • Pakaian dan Hamparan yang Dilarang
 • Tidak boleh memakai pakaian yang bergambar salib, atau gambar yang bernyawa atau pakaian ketenaran
 • Sikap berjalan dan berpakain yang terlarang
 • Wanita dilarang tabarruj dengan pakain atau perhiasan
 • Memberikan perhatian terhadap kebersihan dan keindahan
 • Kain Penutup Kepala
 • Doa Saat Memakai Pakain Baru
 • Doa yang diucapkan kepada orang yang memakai pakaian baru
 • Cara Memakai Terompah/Sepatu
 • Cincin laki-laki
 • Perhiasan apa saja yang dibolehkan bagi wanita
 • Bersikap sederhana dalam hal pakain dan hamparan

 

Download:
Download CHM atau Download ZIP dan Download PDF atau Download Word

Kepada UKTHI Muslimah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Robb sekalian alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad keluarga, shahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat.

Ukhti Al Muslimah…….!

Musuh-musuh Islam tidak henti-hentinya berusaha untuk menjauhkan wanita muslimah dari Agarna Islam yang haq dan lurus ini. Di setiap tempat dan kesempatan mereka selalu melontarkan tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan kepada wanita-wanita mu’minah yang suci. Mereka mengatakan bahwa :

“Islam adalah penjara bagi wanita”, karena wanita dalam Islam wajib dirumah, tidak diizinkan keluar kecuali ada hajat.
“Menetapnya wanita dirumah melemahkan ekonomi suatu negara.”
“Wanita-wanita muslimah itu sakit, kulitnya penuh dengan kadas dan panu, oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya.”

Ukhti Al Muslimah…….!

Tahukah anda apa yang mereka kehendaki?! Mereka hanya menghendaki satu perkara. Menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah, sebagai pemuas syahwat.

Mereka menipumu agar kamu keluar dari syurga sebagaimana iblis mengeluarkan Bapak Ibu kita Adam dan Hawa darinya. Iblis pcngeluarkan Adam dan Hawa dari syurga dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, yang menutup aurat mereka.

Ukhti Al Muslimah…….!

Bacalah eBook ini yang berisi nasehat yang akan mengokohkan engkau dalam Islam dan tetap dalam balutan hijab-mu yang indah.

Download:
Download PDF atau Download DJVU