Kepada UKTHI Muslimah

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Robb sekalian alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad keluarga, shahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat.

Ukhti Al Muslimah…….!

Musuh-musuh Islam tidak henti-hentinya berusaha untuk menjauhkan wanita muslimah dari Agarna Islam yang haq dan lurus ini. Di setiap tempat dan kesempatan mereka selalu melontarkan tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan kepada wanita-wanita mu’minah yang suci. Mereka mengatakan bahwa :

“Islam adalah penjara bagi wanita”, karena wanita dalam Islam wajib dirumah, tidak diizinkan keluar kecuali ada hajat.
“Menetapnya wanita dirumah melemahkan ekonomi suatu negara.”
“Wanita-wanita muslimah itu sakit, kulitnya penuh dengan kadas dan panu, oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya.”

Ukhti Al Muslimah…….!

Tahukah anda apa yang mereka kehendaki?! Mereka hanya menghendaki satu perkara. Menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah, sebagai pemuas syahwat.

Mereka menipumu agar kamu keluar dari syurga sebagaimana iblis mengeluarkan Bapak Ibu kita Adam dan Hawa darinya. Iblis pcngeluarkan Adam dan Hawa dari syurga dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, yang menutup aurat mereka.

Ukhti Al Muslimah…….!

Bacalah eBook ini yang berisi nasehat yang akan mengokohkan engkau dalam Islam dan tetap dalam balutan hijab-mu yang indah.

Download:
Download PDF atau Download DJVU

50 Nasehat Untuk Muslimah

Segala puji hanya bagi Allah Ta’ala, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

Pada eBook ini ada beberapa kumpulan petunjuk dan bimbingan yang apabila kalian wahai ukhti melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, selalu menjaganya, dan menyesal bila meninggalkannya, Insya Allah hidup kalian akan berbalik dari rasa kecewa menuju keikhlasan, dari kemalangan menuju kebahagiaan, bahkan akan kalian rasakan warna yang lain dari hidup kalian, dan kalian akan memandangnya dengan pandangan yang lain pula.

Maksud dan tujuan dari penulisan buku ini tidak lain hanyalah rasa cinta kepada kewajiban, mengharap pahala, dan keinginan keras dalam mencari kemaslahatan, buku ini wahai saudariku berisi 50 nasehat yang mencakup nasehat dalam hal: Ucapan, Pendengaran, Pakaian, Sosial Kemasyarakatan, Perpustakaan dan Pergi Kepasar. Semoga Allah Ta’ala memberikan taufik kepada kita semua.

Download:
Download PDF atau Download DJVU