Kisah Isra’ Mi’raj

Nama Ebook: Kilas Balik Peristiwa Isro’ Mi’roj
Penulis : Ustadz Abu Faiz حفظه الله

Imam al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan imam lainnya meriwayatkan:

 

Dari sahabat Anas rodhiyallahu ‘anhu bahwa Rosululloh shollalahu ‘alahi wasallam bercerita: “Suatu waktu didatangkan kepadaku buroq yaitu binatang berwarna putih panjang lebih tinggi dari himar dan lebih kecil dari bighol. Hentakan kakinya sejauh mata memandang, maka aku menaikinya hingga sampai ke Baitul-Maqdis. Aku menambatkannya di tempat di mana para nabi menambatkan tunggangannya. Lalu aku masuk masjid kemudian sholat dua roka’at lalu aku keluar. Jibril ‘alahissalam datang membawa segelas khomer dan segelas susu. Maka aku memilih susu, lalu Jibril ‘alahissalam mengatakan: “Engkau telah memilih yang sesuai fithroh.”

Kemudian buroq membawa kami ke langit. Jibril ‘alahissalam meminta dibukakan pintu langit lalu dikatakan: “Siapa Anda?” Dia menjawab: “Jibril.” Lalu dikatakan: “Engkau bersama siapa?” Dia menjawab: “Muhammad.” Lalu dikatakan: “Sungguh dia telah diutus?” Jibril menjawab: “Benar dia telah diutus.” Maka pintu langit dibuka. Tiba-tiba aku bertemu Nabi Adam ‘alahissalam, maka beliau (Adam) menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku.

Kemudian kami naik ke langit kedua, maka Jibril pun meminta untuk dibukakan pintu langit ke dua. Lalu dikatakan: “Siapa Anda?” Dia menjawab: “Jibril.” Lalu dikatakan: “Engkau bersama siapa?” Dia menjawab: “Muhammad.” Lalu dikatakan: “Sungguh dia telah diutus?” Jibril menjawab: “Benar dia telah diutus.” Maka pintu langit dibuka. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua anak bibiku yaitu Isa bin Maryam ‘alahissalam dan Yahya bin Zakariya ‘alahissalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku.

Baca pos ini lebih lanjut