Biografi Syaikh Al-Albani

Beliau adalah salah seorang imam Ahlus Sunnah abad ini, yang mengorbankan seluruh hidupnya demi mengabdikan diri kepada Allah, seorang laki-laki agung yang namanya telah memenuhi cakrawala. Beliau tidak saja dikenal sebagai seorang ulama ahli hadits, akan tetapi beliau juga salah seorang di antara barisan para ulama yang mendapat predikat sebagai pembaharu Islam (Mujaddid al-Islam)

 • Nasab dan Kelahiran Beliau:

Beliau adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh, dikenal dengan kunyah Abu Abdurrahman. Beliau lahir tahun 1914 M di tengah sebuah keluarga yang sangat sederhana dan sibuk dengan ilmu agama, di ibu kota Albania. Bapaknya, Haji Nuh, adalah salah seorang ulama besar Albania kala itu; yang pernah menuntut ilmu di Istambul, Turki, kemudian kembali ke Albania untuk mengajarkan ilmu dan berdakwah.

 • Hijrah Demi Melindungi Agama:

Ketika Ahmad Zogo menjadi raja Albania, dia melancarkan berbagai perubahan aturan sosial yang revolusioner bagaikan hantaman hebat yang menggoncangkan pondasi-pondasi Islami di mana para wanita Albania diharuskan menanggalkan hijabnya, sehingga rangkaian fitnah dan malapetaka pun tak terhindarkan. Sejak saat itu, mulailah kaum Muslimin yang mengkhawatirkan agama mereka, berhijrah ke berbagai negeri. Termasuk di antara yang paling pertama hijrah adalah keluarga Syaikh Haji Nuh, yang membawa agama dan keluarganya ke Suria. Termasuk di dalamnya, sang Imam kecil, Muhammad Nashiruddin al-Albani.

 • Menjadi Guru Besar Ilmu Hadits di Universitas Islam Madinah:

Baca pos ini lebih lanjut

Haji dan Tawakkal

Nama eBook: Haji dan Tawakkal
Penulis: Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, kita memuji Allah ta’ala dan bersyukur kepada-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang baik hingga hari kiamat, amma ba’du:

Berikut ini adalah eBook ‘Haji dan Tawakkal’ yang merupakan rangkaian kelima tulisan Syaikh Abdurrazzaq tentang ‘Haji dan Pendidikan Jiwa’ dimana sebelumnya telah kita posting ‘Haji dan Perbaikan Diri’, ‘Haji dan Memenuhi Panggilan Allah’, ‘Haji dan Taubat’ dan ‘Haji dan Dzikir’.

Sesungguhnya haji adalah perjalan yang penuh barakah dan agung menuju bumi yang terbaik lagi mulia untuk memenuhi panggilan Allah عزّوجلّ, memburu pahala-Nya, berharap untuk mendapatkan keagungan janji-Nya dan banyaknya balasan-Nya, serta pahala yang melimpah.

Barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk haji yang diniatkan untuk Rabb-nya dengan bertawakkal kepada-Nya dan menyerahkan segala urusannya kepada-Nya. Allah عزّوجلّ telah berfirman:

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

“Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa” [QS. Al-Baqarah [2]: 197]

Telah disebutkan sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada sekelompok manusia keluar untuk haji tanpa membawa bekal, padahal tawakkal kepada Allah عزّوجلّ itu bersamaan dengan menjalankan sebab [usaha], Umar bin Khattab berkata kepada manusia yang tidak membawa bekal untuk haji “sesungguhnya orang yang bertawakkal itu yang membawa biji-bijian dari bumi dan bertawakkal kepada Allah عزّوجلّ”.

Download:
Download PDF atau Download Word

Biografi Imam Asy-Syafi’i

Nama eBook: Biografi Imam asy-Syafi’i
Penyusun: Dr. Muhammad bin A.W. Al-‘Aqil حفظه الله

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Sungguh Allah Azza wa Jalla meninggikan sebutan orang yang dikehendakinya, salah satu diantaranya adalah Imam yang Mulia, Pembela Hadits, Penolong Sunnah al-Imam Imam asy-Syafi’i rahimahullah yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syaffi’i bin as-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin ‘Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib, Abu ‘Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi’i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan putra pamannya.

Biografi beliau rahimahullah telah lama kita posting, namun eBook kali ini biografi beliau rahimahullah  dibahas cukup luas (± 46 halaman file PDF) yang isinya sebagai berikut:

 1. Nama Imam asy-Syafi’i dan Nasabnya
 2. Gelar Imam asy-Syafi’i
 3. Tahun Kelahiran Imam asy-Syafi’i
 4. Tempat Kelahiran Imam asy-Syafi’i
 5. Pertumbuhan Beliau
 6. Pergi kemadinah dan berguru kepada Imam Malik rahimahullah
 7. Pengembaraannya ke Yaman
 8. Cobaan yang Dialami Imam asy-Syafi’i
 9. Mendampingi Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah Murid Utama Imam Abu Hanifah rahimahullah
 10. Kembalinya beliau ke Makkah
 11. Perjalanan Beliau ke Iraq yang Kedua
 12. Kepergian Beliau ke Mesir
 13. Waftanya Imam asy-Syafi’i
 14. Para Guru Imam asy-Syafi’i
 15. Pertemuan Imam asy-Syafi’i rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah dan berbagi ilmu antara keduanya
 16. Murid-murid Utama Imam asy-Syafi’i
 17. Karya Tulis Imam asy-Syafi’i

Semoga dengan membaca eBook ini makin menambah semangat kita dalam menjalani agama ini dengan metode para imam pendahulu kita yang selalu mendahulukan al-Qur’an dan Hadits diatas segalanya, amin…

Download:
Download CHMatau Download ZIPatau Download PDF atau Download Word

Meniti Jalan Menuju Tauhid

Alhamdulillah, kemudian shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga, sahabat dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

eBook ini adalah Biografi Syaikh Jamil Zainu yang beliau tuturkan sendiri terutama interaksinya dengan berbagai tarekat sufi di negeri kelahiran dan kampung halamannya, beliau رحمه الله menggambarkan berbagai tarekat tersebut dan bagaimana ia akhirnya beliau رحمه الله sampai ke Aqidah Islam yang benar, Aqidah para Salafus shaleh.

Tulisan beliau beliau di blog ini: Baca pos ini lebih lanjut

Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah

Nama eBook: Sejarah Hidup dan Perjuangan Rasulullah صلي الله عليه وسلم
Penulis: Syaikh Shafiyyur Rahman Mubarakfury رحمه الله

Pengantar:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم, kepada keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Amma ba’du.

Dibulan Ramadhan yang penuh berkah ini kami ketengahkan kapada pembaca salah satu buku yang membahas Sirah Rasulullah صلي الله عليه وسلم, yaitu buku: Ar-Rahiqul-Makhtum, karya: Syekh Shafiyur­ Rahman Mubarakfury. Kitab ini berhasil mendapatkan juara pertama pada lomba penulisan sirah yang diadakan oleh Rabithah ‘Alam Islamy, pada tahun 1397 H. Baca pos ini lebih lanjut