Mengenal Para Sahabat As-Sabiqunal Awwalun

Nama eBook: Mengenal Sosok Dari Generasi As-Sabiqunal Awwalun
Penulis: Ustadz Abu Minhal, Lc حفظه الله

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Dalam permulaan dakwahIslam,umatIslammengenal adanya     istilahas-sabiqunal awwalun. Dari kata السَّابِقُونَ (as-sabiqun) yang artinya orang yang terdahulu (daripada orang lain) dan الأوَّلُونَ (al-awwalun) yang bermakna orang-orang yang pertama-tama. Maka, ketika digabungkan dua kata tersebut, bermakna orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam.

Al-Qur’anul Karim telah menyatakan perihal tingginya derajat as-Sabiqunal awwalun, baik dari kalangan Muhajirin dan Anshar di atas Muslim lainnya, baik pada masa generasi Sahabat, apalagi di atas generasi sekarang. Allahعزّوجلّberfirman:

وَالسَّابِقُونَ الأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di  antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah/9:100)

Allah Tabaraka wa Ta’ala hanya ridha kepada As-Saabiquunal Awwaluun dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan kata lain tidak ada jalan untuk mendapat ridha Allah selain jalan yang telah ditempuh para sahabat, semoga kita termasuk dalam golongan yang mengikuti tersebut, amin…

eBook ini akan disebutkan nama-nama para sahabat yang terdahulu lagi paling awal memeluk agama yang mulia ini, semoga bermanfaat…

Download:
Download CHM atau Download ZIP dan Download PDF atau Download Word

Iklan

Biografi Abdurrohman bin Auf

Nama eBook: Abdurrohman bin Auf: Saudagar Sholih yang Dermawan
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga dan sahabatnya.

Dikesempatan ini kita mempelajari kisah salah satu kibar ash-shohabah (pembesar sahabat) dan sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, serta termasuk sahabat pertama yang masuk Islam.

Beliau bernama Abu Muhammad Abdurrohman bin Auf bin Abdi Auf bin Abd bin al-Harits bin Zahroh bin Kilab bin Murroh, Di masa jahiliah beliau dipanggil Abdu Amri atau Abdul Ka’bah. Kemudian setelah keislamannya,  Rosululloh صلى الله عليه وسلم mengganti nama beliau menjadi Abdurrohman. Dan dialah Abdurrohman bin Auf رضي الله عنه yang akan menorehkan dengan tinta emas sejarah kejayaan Islam di periode pertama umat ini.

Beliau telah meneguhkan hati dan menjadikan Islam sebagai agama terakhirnya sebelum Rosululloh صلى الله عليه وسلم berkumpul dengan para sahabatnya di Darul Arqom tepatnya dua hari setelah sahabat mulianya Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه mengikrarkan keislamannya. Hingga beliau pun mendapatkan bagian seperti apa yang dirasakan oleh sebagian sahabat lemah di awal-awal Islam.

Dan tatkala Rosululloh صلى الله عليه وسلم telah memberi izin para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah maka beliau adalah salah satu sahabat yang terdepan dalam menjalankan kebaikan. Di Madinah ia dipersaudarakan oleh Rosululloh صلى الله عليه وسلم dengan sahabat anshor, beliau ditawarkan harta oleh sahabat anshor tersebut, namun beliau menolak dengan halus, kemudian yang dimintanya hanyalah menunjukkan jalan kepasar, lalu ditunjukkan kepada beliau, kemudian beliau bekerja dan berdagang sehingga dapat mengais rezeki Alloh yang melimpah, dengan hartanya beliau berderma dijalan Allah….

Download:

Download CHM atau Download ZIP dan Download Word atau Download PDF

Abdullah bin Mas’ud

Nama eBook: Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat dan kasih-Nya kepada kita, Shalawat dan salam kepada  Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang mana ilmu Beliau adalah jalan menuju ke Surga dan menjauh dari Neraka, Beliau telah mengajarkannya dengan sempurna kepada para sahabatnya dan mereka (para sahabat Rasulullah) telah pula menunaikan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada ummat.

Sebagai seorang muslim kita menjadikan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan para sahabatnya sebagai patokan dan teladan dalam menjalani kehidupan dunia apatah lagi dalam menyiapkan bekal ke kampung akhirat, tidak silau apalagi menjadikan para kuffar sebagai acuan dan kecintaan sebagaimana telah banyak menjangkiti banyak orang…

Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas’ud al-Badri berkata “Senantiasa manusia berada dalam kebaikan, selama mereka menimba ilmunya dari para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan dari para pembesar mereka, namun bila mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang bodoh maka pasti mereka akan binasa.”

Itulah salah satu nasehat beliau kepada kita dan untuk mempelajari ilmu dan akhlak dari para sahabat kami ketengahkan biografi beliau رضي الله عنه, semoga bermanfaat…

Download:

Download CHM atau Download ZIP dan Download Word atau Download PDF

Ka’ab bin Malik رضي الله عنه

Nama eBook: Ka’ab bin Malik رضي الله عنه
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah kemudian shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga dan para sahabatnya yang telah meninggalkan kepada kita jalan yang terang yang tidak ada kegelapan didalamnya…

Dalam kesempatan yang mulia ini kita ketengahkan kisah dari sahabat golongan anshar yang mulia yakni Ka’ab bin Malik al-Anshari al-Khazraji al-Uhudi dan dia adalah salah satu penyair Nabi.

Beliau -semoga Allah meridhoinya- adalah salah satu dari tiga sahabat yang tertinggal dari mengikuti perang tabuk, ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang tabuk, maka banyak orang menyampaikan halangannya mengikuti perang tersebut, namun ka’ab bin malik dan kedua rekannya berkata jujur dimana Ka’ab berkata: “Wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak memiliki alasan apa pun, dan saya adalah seorang yang sehat, kuat, dan telah diberi kesiapan untuk berperang tatkala saya tertinggal dari Anda.”

Baca pos ini lebih lanjut

Biografi Ibnu Umar

Nama eBook: Abdullah bin Umar رضي الله عنهما
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga dan sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari berbangkit.

Dalam kesempatan yang mulia ini kita ketengahkan biografi dari sahabat yang mulia putra sahabat yang mulia yakni Abu Abdirahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khaththab ibn Nufail al-Qurasyi al-Makki رضي الله عنهما.

Beliau memiliki banyak keutamaan diantaranya:

  1. Rasulullah صلى الله عليه وسلم sering memujinya.
  2. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
  3. Beliau banyak menangis.
  4. Beliau sangat berbakti kepada ayahnya, baik semasa hidupnya atau sepeninggalnya.

Beliau رضي الله عنهما sangat membenci dan memperingatkan ummat dari sesuatu yang bukan berasal dari sunnah Rasulullah  صلى الله عليه وسلم, seperti tergambar berikut ini:

Suatu ketika, Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما mendengar ada seorang laki-laki bersin lalu mengucapkan “Alhamdulillah washshalatu ‘ala Rasulillah“, lalu beliau menegurnya seraya mengatakan, “Tidak begitu Rasulullah صلى الله عليه وسلم dahulu mengajarkan kepada kita. Beliau hanya mengajarkan, bahwa apabila salah satu di antara kalian bersin maka ucapkanlah ‘Alhamdulillah‘ saja dan beliau tidak memerintahkan untuk mengucapkan shalawat kepadanya.”

Baca pos ini lebih lanjut

Abu Darda’: Cendikiawan Umat Ini

Nama eBook: Abu Darda’ رضي الله عنه: Cendikiawan Umat Ini
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga dan sahabatnya dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan yang mulia ini kita ketengahkan biografi dan kisah salafush shaleh dari sahabat yang mulia Abu al-Darda’ al-Khazraji al-Anshari رضي الله عنه.

Beliau memiliki banyak keutamaan diantaranya:

  1. Beliau adalah satu di antara empat Sahabat yang telah hafal Al-Qur’an di zaman Nabi صلى الله عليه وسلم.
  2. Abu al-Darda’  termasuk Sahabat yang paling bersemangat untuk mengambil ilmu dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
  3. Abu al-Darda’ رضي الله عنه sangat bersemangat mengajari manusia tentang kebaikan.
  4. Abu al-Darda’ رضي الله عنه adalah seorang yang ahli zuhud dan sangat mengharapkan akhirat.

Baca pos ini lebih lanjut

Waki’ bin Jarrah: Profil Seorang Guru

Nama eBook: Waki’ bin Jarrah: Profil Seorang Guru
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga dan sahabatnya.

Kembali kita mengetengahkan biografi seorang ulama besar dari golongan tabi’in yang menjadi rujukan para ulama dizamannya, beliaiu-lah al-Imam Waki’ bin Jarrah رحمه الله.

Waki’ bin Jarrah adalah imam dalam hadits dan tempat belajar para ulama hadits dari seentero negeri Islam, Imam Ishaq ibn Rahawaih menceritakan, “Hafalanku dan hafalannya Ibn al-Mubarak berat dan diupayakan. Adapun hafalannya Waki’ adalah murni. Beliau pernah berdiri bersandar dan menyampaikan sebanyak 700 hadist berdasarkan hafalannya.”

Baca pos ini lebih lanjut

Hudzaifah dan Jalan Keluar Fitnah Akhir Zaman

Nama eBook: Hudzaifah bin al Yaman: Penyimpan Rahasia Rasulullah
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Beliau adalah Abu Abdillah Hudzaifah bin al-Yaman al-‘Abasi, sang penyimpan rahasia Rasulullah صلى الله عليه وسلم, musuh utama orang-orang munafik, kekasih setia dan sahabat dekatnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

Beliau memiliki banyak keutamaan yang sebagiannya tidak dimiliki sahabat lainnya diantaranya ialah ia menyimpan nama-nama munafikin madinah atas perintah Rasulullah, dan ia memiliki jawaban permasalahan umat ini, terutama yang berkenaan dengan fitnah dan ujian yang menimpa umat ini. Jalan keluar dari gejolak fitnah akhir zaman telah beliau rekam dengan baik langsung dari narasumber aslinya, yaitu seorang yang tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya, inilah kisahnya:

Hudzaifah رضي الله عنه mengatakan, “Wahai Rasulullah, dahulu kami berada pada masa jahiliah dan kejelekan, lalu Allah mendatangkan kebaikan yang sedang kita rasakan sekarang ini, apakah setelah ini akan ada kejelekan?” Nabi  menjawab, “lya.” Hudzaifah  bertanya lagi, “Apakah setelah itu akan ada kebaikan lagi?” Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab, “Benar, namun telah ada kabutnya.” Kata Hudzaifah, “Aku balik bertanya, ‘Apa itu kabut yang mengotorinya?'” Nabi menjawab, “Suatu kaum yang berpegang bukan kepada sunnah dan petunjukku, kalian mengenali mereka dan mengingkari mereka.” Hudzaifah melanjutkan pertanyaannya, “Apakah setelah itu akan ada kejelekan lagi?” Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab, “Benar,—merekalah—para da’i yang menyeru di ambang pintu Neraka, siapa saja yang menyambut seruannya akan digelincirkan ke dalam Neraka.” Hudzaifah melanjutkan, “Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri da’i tersebut.” Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab, “Mereka masih satu kulit dengan kita, dan berbicara dengan lisan-lisan kita.” Hudzaifah melanjutkan, “Lalu apa yang Rasul perintahkan kepada kami tatkala kami menjumpai zaman tersebut?” Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab, “Tetaplah berpegang pada jama’ah kaum muslimin dan imam mereka.” Kata Hudzaifah رضي الله عنه, “Aku katakan, ‘Seandainya pada waktu itu kami tidak memiliki jama’ah maupun imam?'” Nabi صلى الله عليه وسلم menjawab, “Tinggalkanlah semua kelompok-kelompok sesat tersebut, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga kematian menjemputmu dan engkau tetap berada pada prinsip tersebut.” (HR. al-Bukhari: 3411, Muslim: 1847)

Download:

Download CHM atau Download ZIP dan Download Word atau Download PDF

Fudhail bin Iyadh: Ahli Ibadah di Dua Tanah Suci

Nama eBook: Fudhail bin Iyadh: Ahli Ibadah di Dua Tanah Suci
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Kita memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan para sahabatnya yang menjadi teladan bagi yang merindukan bertemu mereka.

Dikesempatan yang mulia ini kami persembahkan kepada kita biografi salah seorang ulama ternama yang termasuk dalam jajaran ulama kibar tabi’in (tabi’in senior), beliau adalah seorang alim yang dikenal zuhud dan wara’, bahkan beliau digelari ‘Abid al-Haramain (ahli ibadahnya dua tanah suci, Makkah-Madinah) dialah Fudhail bin Iyad رحمه الله.

Salah satu petuah beliau yang perlu kita renungkan bersama “Wahai jiwa yang miskin, engkau selalu berbuat jelek tapi menyangka telah berbuat baik, engkau bodoh tapi menyangka dirimu berilmu, engkau bakhil tapi menyangka dirimu dermawan, ajalmu telah dekat tapi angan-anganmu masih jauh, engkau berbuat zalim tapi menyangka engkau yang terzalimi, engkau memakan harta yang haram tapi menganggap dirimu wara’, engkau menuntut ilmu demi meraup keuntungan dunia tapi engkau katakan menuntutnya karena Allah عزّوجلّ ??

Download:

Download CHM atau Download ZIP dan Download Word atau Download PDF

Ja’far bin Abi Thalib: Pemilik Dua Sayap

Nama eBook: Ja’far bin Abi Thalib رضي الله عنه
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Rabb sekalian alam, shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang perikehidupan belau adalah teladan paten bagi setiap muslim dalam segala sisi kehidupan.

Membaca dan mempelajari biografi para pendahulu umat adalah menjadi energi baru yang menjadi penyemangat dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian di zaman yang penuh fitnah ini.

Setelah sekian lama biografi salafus sholeh tidak diposting di blog kita ini, dikesempatan yang mulia ini kami ketengahkan biografi salah satu sahabat, seorang ahli bait yang mana beliau adalah Abu Abdillah Ja’far bin Abi Thalib bin Abdil Muthalib bin Hasyim, anak paman Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Beliau adalah saudara kandung Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Beliau seorang yang sangat lembut kepada sesama terutama kepada orang-orang miskin sehingga beliau digelari Abul Masakin (bapaknya orang miskin). Beliau mendapat jaminan masuk surga dan akan memiliki dua sayap yang dapat terbang di surga ke mana pun yang beliau kehendaki.

Beliau adalah salah satu dari 3 pemimpin dalam perang mu’tah yang ternama, ketiga beliau menjadi pemimpin pasukan dan memegang bendera jihad maka orang kafir menebas kedua tangannya, maka iapun mendekap bendera hingga beliau syahid, Ibnu Umar رضي الله عنهما menceritakan, “Pada waktu itu, aku ikut serta dalam barisan peperangan, kami menemukan jasad Ja’far (رضي الله عنه) bersama dengan para syuhada yang lainnya, dalam keadaan pada tubuhnya dijumpai sebanyak 70 lebih luka tusukan yang semuanya mengarah ke dada beliau.”

Atas keberaniannya tersebut ia dijamin surga oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dan kedua tangannya diganti Allah عزّوجلّ dengan dua sayap yang mana dengannya ia dapat terbang kemana saja disurga.

Semoga Allah عزّوجلّ mengumpulkan kita semua bersama dengan para nabi dan para sahabatnya dan sahabat penghuni surga yang memiliki dua sayap dan dapat terbang ke mana pun yang ia kehendaki. Wallahul Muwaffiq.

Catatan: Pada versi CHM juga disertakan biografi Salafush Sholeh lainnya…

Download:

Download CHM mirror Download CHM  dan Download Word atau Download PDF