Jual Beli Berdasarkan Suka Sama Suka

Nama eBook: Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka
Penulis: Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhana wa Ta’ala dan bersyukur kepadan-Nya, kemudian shalawat dan salam bagi nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kemudian, amma ba’du:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّـمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa’id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam Az Zawaid: Sanadnya shohih dan para perowinya terpercaya. Juga dishohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih Ibnu Majah: 1792 dan Irwa: 1283; dan dari hadits ini terambillah sebuah kaedah yakni:

إِنَّـمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka

Kaedah ini adalah sebuah kaedah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Alloh عزّوجلّ dan Rosul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Alloh عزّوجلّ dan Rosul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.

Silahkan baca eBook-nya yang didalamnya akan dijelaskan makna kaedah ini lebih lanjut dan juga pengecualian-pengecualian dari kaedah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, amin…

Download:

Download CHM atau Download ZIP atau Download PDF atau Download Word

Iklan