Biografi Ibnu Umar

Nama eBook: Abdullah bin Umar رضي الله عنهما
Penyusun: Ustadz Abu Faiz Sholahuddin حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, keluarga dan sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari berbangkit.

Dalam kesempatan yang mulia ini kita ketengahkan biografi dari sahabat yang mulia putra sahabat yang mulia yakni Abu Abdirahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khaththab ibn Nufail al-Qurasyi al-Makki رضي الله عنهما.

Beliau memiliki banyak keutamaan diantaranya:

  1. Rasulullah صلى الله عليه وسلم sering memujinya.
  2. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
  3. Beliau banyak menangis.
  4. Beliau sangat berbakti kepada ayahnya, baik semasa hidupnya atau sepeninggalnya.

Beliau رضي الله عنهما sangat membenci dan memperingatkan ummat dari sesuatu yang bukan berasal dari sunnah Rasulullah  صلى الله عليه وسلم, seperti tergambar berikut ini:

Suatu ketika, Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما mendengar ada seorang laki-laki bersin lalu mengucapkan “Alhamdulillah washshalatu ‘ala Rasulillah“, lalu beliau menegurnya seraya mengatakan, “Tidak begitu Rasulullah صلى الله عليه وسلم dahulu mengajarkan kepada kita. Beliau hanya mengajarkan, bahwa apabila salah satu di antara kalian bersin maka ucapkanlah ‘Alhamdulillah‘ saja dan beliau tidak memerintahkan untuk mengucapkan shalawat kepadanya.”

Baca pos ini lebih lanjut

Biografi Kholifah Umar bin Abdul Aziz

Nama eBook: Kholifah Umar bin Abdul Aziz
Penulis: Ustadz Abu Faiz al-Atsari حفظه الله

Pengantar:

Alhamdulillah, kemudian shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad صلي الله عليه وسلم, kepada keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Amma ba’du.

Sungguh kita semua mendambakan pemimpin yang baik, yang membawa rakyatnya menuju ridho Ilahi dan juga mensejahterakan rakyatnya. Salah satu pemimpin yang mewujudkan hal itu dalam sejarah Islam adalah Kholifah yang mulia, seorang ulama, tabi’in yang mulia Umar bin Abdul Aziz رحمه الله.

Sungguh pujian untuknya akan terus mengalir dari para ulama dari dahulu sampai ulama yang akan datang, Imam Ahmad رحمه الله menyebutkan beliau (Umar bin Abdul Aziz) adalah Mujaddid dalam 100 pertama.

Beliau adalah pemimpin yang zuhud dan sangat takut dengan Rabb-nya, lihatlah perkataannya kepada istrinya “Wahai Fathimah, sesungguhnya aku sedang memikirkan nasib umat Muhammad صلي الله عليه وسلم, aku sedang memikirkan nasib si miskin yang kelaparan, si sakit yang merintih, Baca pos ini lebih lanjut