Membela Ibunda Aisyah رضي الله عنها

Nama eBook: Membela Ibunda Aisyah رضي الله عنها
Penulis: Ustadz Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah خفظه الله

Segala puji bagi Allah Rabb semesta, Sholawat dan salam bagi Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kepada keluarganya, sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik, Amma ba’du:

Sesungguhnya umat Islam sepakat akan kemulian para sahabat dan berlepas diri dari orang yang menghinakan mereka, kita meyakini dengan sebenar-benarnya Istri-istri Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah semulia-mulia wanita dan wajib menghormati mereka sebagai ummahatul mukminin.

Namun kita Ahlus Sunnah selalu berbeda dengan Syi’ah Rafidhoh:

  1. Kita berkata: Sebaik-baik Manusia setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم adalah Para Sahabat, namun mereka (Syi’ah) berkata: Setalah wafatnya Rasulullah semua sahabat kafir kecuali 2 atau 4 orang,
  2. Kita berkata: Sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما, mereka berkata Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Qurais,
  3. Kita berkeyakinan Istri-istri Rasulullah adalah wanita mulia, namun mereka menyematkan gelaran buruk kepada mereka yaitu: Baca pos ini lebih lanjut